Osavalmistus ja kokoonpano

Kivi Oy

Satoja erilaisia kappaleita

Kiven tuotevalikoima on laaja. Pystymme tarjoamaan satoja erilaisia kappaleita, aina asiakkaan tarpeesta riippuen. Toimimme alihankintaperiaatteella eli emme valmista omia tuotteita. Tyypillisimpiä sorvaamomme valmistamia tuotteita ovat muun muassa erilaiset pyörähdyskappaleet, kuten akselit, holkit, tapit, karat ja venttiilit. Nykyaikaiset moniakseliset sorvit mahdollistavat myös monimutkaisten osien valmistuksen.

Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, yleisesti ottaen maksimimitta työstettävien osien pituudelle on noin 260 mm ja tangon halkaisijalle 65 mm. Pienimmät tuotannossa olevat kappaleet ovat halkaisijaltaan 5 mm ja pituudeltaan alle 10 mm. Mukaan mahtuu myös muutamia poikkeuksia.

Emme tee yksittäisiä kappaleita, vaan keskitymme sarjatuotantoihin.

Autamme myös kokoonpanotöissä

Osavalmistuksen lisäksi pystymme tekemään pieniä kokoonpanoja. Kokoonpanotyö liittyy yleensä valmistamiimme osiin, joihin kokoonpanossa tulee mukaan myös osto-osia. Näin pystymme tarjoamaan valmiita kokonaisuuksia.

Ota yhteyttä

Sertifioitu toimintajärjestelmä

TOIMINTA­JÄRJESTELMÄ

Käytössämme DNV:n sertifioima toimintajärjestelmä, joka sisältää ISO 9001:n mukaisen laatujärjestelmän sekä ISO 14001:n mukaisen ympäristöjärjestelmän. Toimintajärjestelmä sertifioitiin ensimmäisen kerran 20.3.2003. Kaikki yrityksemme toiminnot, tuotteet ja palvelut ovat sisällytetty laatu- ja ympäristöjärjestelmään. Olemme varmistaneet toimitusketjumme ja käytämme ainoastaan vastuullisia toimittajia.

Teemme pienen osamme maailman hyväksi

Ota yhteyttä